Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Jaworze


nr rachunku bankowego:
11 2030 0045 1110 0000 0383 6160


kod Swift Banku: PPABPLPKXXX


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL11 2030 0045 1110 0000 0383 6160